RSS Feed
aug 24

SAVE THE MALES!

Posted on vrijdag, augustus 24, 2007 in Tinkebell's Video's

In het weekend van 30 juni en 1 juli, presenteerde ontwerper van discussies, TINKEBELL “SAVE THE MALES”, een installatie die tijdens SALE#3

“Something Green ” de mogelijkheid gaf mannelijke kuikens te kopen, die

gebruikelijk vergast of geshreddered worden, gezien zij verder geen waarde

hebben als consumptieproduct. Zij kondigde aan de niet opgekochte haantjes

aan het einde van de SALE#3 manifestatie persoonlijk één voor één door de

shredder te halen, zoals ook gebruikelijk is in de broederijen waar deze

dieren worden gefokt.

De organisatie van Platform 21 (verantwoordelijk voor SALE#3) besloot op

het laatste moment toestemming voor het werk in te trekken, alhoewel het

concept al maanden van te voren bekend was gemaakt en zij de vormgever

zelf uit hadden genodigd. Nadat de shredder uit de ruimte van SALE#3 werd

ontvreemd, heeft een lid van diezelfde organisatie, dat anoniem wenst te

blijven, het leven van alle overgebleven kuikens afgekocht om te voorkomen

dat zij alsnog op het expositieterrein zouden worden gedood. Daarbij gaf

bovengenoemd lid van de organisatie aan dat de kuikens alsnog zullen

worden vernietigd, en dat de aankoop puur tot doel had het publiekelijk

shredderen op het terrein van Platform 21 te voorkomen.

Nog die zelfde avond werd TINKEBELL. zondagavond rond negen uur op het

Leidseplein in Amsterdam gearresteerd door de politie. De aanklacht die

tegen haar was gericht luidde:”het voornemen hebben de Gezondheid- en

welzijnswet voor dieren te overtreden.”. Na een aantal uren te hebben

vastgezeten bleek de organisatie van SALE#3 niet alleen een aanklacht te

hebben ingediend, maar ook de kuikens afgegeven te hebben aan de

autoriteiten. Deze hebben er voor gezorgd dat de haantjes, in ieder geval

voorlopig, bij een vogelopvang geplaatst kunnen worden.

Ook hier werden zij overigens in eerste instantie geweigerd, doch na een

aantal media organen aan de telefoon gehad te hebben, is het blijkbaar

moeiijk gebleken dit door te zetten. Of zij daar uiteindelijk ook echt

mee zijn gered is nog maar de vraag, daar ook de vogelopvang geen raad

weet met 51 hanen.

TINKEBELL. is voorlopig weer op vrije voeten. De officier van justitie zal

bepalen of zij gerechtelijk vervolgd gaat worden.

Be the first to comment.

Leave a Reply

Zalando Outlet